bjornehuset_bjornemosen
bjornehuset_bjornemosen5big
bjornehuset_bjornemosen6big
bjornehuset_bjornemosen2big
bjornehuset_bjornemosen1big
bjornehuset_bjornemosen7big
  • Pædagogisk inklusion
  • Tydelighed og genkendelighed,let til leg og læring
  • Farver og lys skal give rum-i-rum oplevelser
  • Loftet, stor opmærksomhed på akustik
  • Uvildig rådgivning på tværs af fagligekompetencer

Børnehuset Bjørnemosen

Odense Kommune

 

KATEGORI: Institutioner

Børnehuset Bjørnemosen er en af to institutioner, der deltog i et EU støttet projekt, Kids ´n Tweens omkring udvikling af stadig bedre indendørs rammer for børns udvikling ved at forene pædagogiske, arkitektoniske og indretningstekniske kompetencer. Projektet blev færdigt april 2012.

Download PFD: Børnehuset Bjørnemosen

Adskilt i rummet men sammenhængende arkitektonisk, farve- lys- og stilmæssigt

 

I udgangspunktet ønskedes fokus på at tegne og læse, men også på så gennemtænkte, tydelige og fundamentale rum-i-rum, at de ville inspirere til flere aktiviteter. Den tese viste sig at holde stik. I dag tegnes der – men der laves også mange andre kreative sysler i området, ligesom læse-øen også bruges til bil- og dukkeleg, frugtservering og naturligvis fællessang.

bjornehuset_bjornemosen1Rummet har for de fleste ikke tidligere været erkendt som en pædagogisk medspiller. Rum for sig og pædagogik for sig. Projektet gik ud på at anskueliggøre og vise, at rummet konstruktivt kunne bruges i arbejdet omkring inklusion og dét at skabe tydelige og genkendelige miljøer for barnet.

 

I Bjørnemosen forvandlede det store fællesrum både i højde og rumareal sig til to adskilte miljøer, en tegne-ø og en læse-ø.

 

Idet det nærmest er et pyramiderum med ca. 7 m til loftet, og der samtidig var store støjproblemer, valgte vi at integrere lydabsorberende plader som reflektor til loftsbelysningen. Det gav en særdeles god lysfordeling samtidig med en effektiv akustikregulering, den høje energi i rummet blev ligeledes dæmpet, så rummet i dag er blevet et rigtig rart at sted at være og opholde sig i.

bjornehuset_bjornemosen3

I forbindelse med projektet blev der udfærdiget en publikation, som i detaljer beskriver dels inklusion, dels indretningen i farver, lys, lyd og materialer, ligesom der er gode guidelines til, hvordan en decideret rumstrategi kan forenes med institutionens pædagogik.

 

Foruden Børnehuset Bjørnemosen deltog også Carls Børnehus, begge institutioner i Odense Kommune. Publikationen kan rekvireres på info@baseit.dk