tegningBrugerinddragelsen kan eksempelvis ske gennem:

  • Facilitering af større og mindre grupper fra ledere, personale og evt. patienter, hvor målet er konkretisering af arbejdsfelt, udfordringer, potentialer og idedeling
  • Iagttagelser af brugernes færden i de nuværende rum og gang – hvor dialog med brugerne indgår
  • Workshops med patienter/ personale / eventuelt andre målgrupper, hvor man tværfagligt er med til at udvikle og vurdere den fremtidige afdeling
  • Foredrag med efterfølgende dialog og vidensdeling

Dialog og brugerinddragelse

Nye indsigter der optimerer og innoverer

 

Vi anbefaler, at brugerne inddrages på en konstruktiv måde i ethvert projekt, så de får ejerskab til de nye rum. Det vægtes højt af mange grunde. Erfaringen er, at jo mere ejerskab brugerne har på projektet, jo mere værdi får de fysiske rammer efterfølgende. Dermed bliver rummene langtidsholdbare, og brugerne udviser stor påpasselighed med at bevare det flotte udtryk.

 

På hver opgave aftales det derfor specifikt, hvordan vi integrerer brugerne bedst muligt uden hensyntagen til tidsplan og budgetramme.

 

Vores anbefaling er at inddrage brugerne i den første del af processen, da det er uhyre vigtigt, at alle er med til at afdække, udvide og fravælge. Kun I kender tilstrækkeligt til de enkelte rums funktioner og kun I ved, hvordan rummene skal afspejle jeres tilgang til arbejdet.

dialog_og_brugerinddragelse2Møder i øjenhøjde

base it faciliterer møder med brugerne, hvor man kommer omkring udfordringer og potentialeområder. Mødernes indhold varierer alt efter den konkrete case, da det er vigtigt at komme helt ind til essensen af ønsker, krav, kendte og ukendte behov.

 

Jo mere klar alle kan blive omkring behov, ønsker og mål i starten af projektet, desto nemmere er det at arbejde i den rigtige retning.

udsmykning2
Det kræver en guide at se vante omgivelser fra nye vinkler og her hjælper den fastlagte proces og konkrete redskaber jer konstruktivt fremad.

 

Den visuelle tilgang base it bidrager med, giver en god kommunikativ platform på kryds og tværs af brugere og større indsigt i udviklingsforløbet.

 

Brugerinddragelse vil ydermere give jer nye indsigter, som I kan bruge på mange andre planer, når I fremover skal implementere nye tiltag, eller optimere egne arbejdsgange. Det kan være, der er brug for en ny serviceydelse, eller det kan være deling af information skal foregå anderledes.