• Implementering af værdier gennem farver, lys, indretning og inventar
  • Genanvendelse af inventar - budgettet rækker længere
  • Fremhævelse af æstetiske rammer med lys
  • Flow og energi rummene imellem
  • Gennemgående enkelhed

Det gode energibesparende lys

Lys skal give velvære. ca. 80% af sansernes påvirkning får vi gennem synet

 

Lyset har derfor naturligt en stor indvirkning på vores psyke og som sådan også, hvordan vi oplever trivsel. En god belysning opleves positivt, mens en mindre heldig lyssætning vil have den modsatte effekt. Dette er den helt korte version af, hvorfor det er vigtigt at forholde sig til, hvilken belysning der siges ja tak til.

 

At tage lyset med ind i overvejelserne omkring indretning giver god mening, da det netop har stor betydning for, hvordan vi opfatter det samlede indtryk af et rums funktionalitet og stemning.

lys5At beskrive lys og dets kvaliteter samt de forskellige egenskaber ned i de små detaljer kan godt blive en noget langhåret proces. Lige her er det derfor vigtigt at pege på fire væsentlige parametre, der kan give retningslinjer for godt lys. Udover at være aktive medspillere i det æstetiske udtryk kan de fire parametre også indgå i ønsket om lavt energiforbrug og dermed også byde positivt ind til miljøet.

 

Lysets farve
Uden lys er der ingen farver. For at skabe et naturligt og troværdigt miljø er det en vigtig pointe at anvende lys med så høj en farvegengivelse som muligt. Det giver samtidig god mening, når der vælges farvepalette, kunst og udsmykning. Oplevelsen bliver simpelthen meget mere intens og værdifuld. Valget af lyskilde er afgørende for, hvor godt vi oplever farver.

lys2Lysets geometri
Lysets geometri handler om, hvordan der forholdsvis enkelt kan skabes variation og oplevelse af naturlighed i et rum. Hvordan vi med tilpas variation i lyset kan komme fra et jævnt fladt og kedeligt rum til at opleve et mere friskt og informativt rum ved at bruge en varieret belysning.

 

Metoden består bl.a. i at bruge lyset til at skabe rum-i-rum oplevelser f.eks. i venterum, hvor der kan skabes læsezoner, fokus på opslag eller anden information, kunst eller legeområder.

 

Ligeledes er et arbejdsområde, hvor fokus og koncentration er vigtig, en god anledning til at skabe variation med lyset, og derved få større spændstighed i omgivelserne.

lys1Lysets mængde
Belysningsstyrken (lux) er et håndterbart mål, der siger noget om, hvorvidt der er for meget eller for lidt lys til en given opgave. DS 700 (Dansk Standard) giver retningslinjen for hvor meget lys, der skal være til forskellige arbejdsfunktioner. Der er sjældent for lidt lys på danske arbejdspladser men derimod mange gange uheldigt lys pga. lysets placering og selve lyskildens kvalitet. Lad det være en bunden opgave at kultivere lyset til et behageligt miljø.

 

Lysets samlede virkning
Lys skal give velvære. At forholde sig til lysets samlede virkning er både udfordrende og spændende. Mange små og forskellige virkemidler kan sættes i spil for at skabe små enheder i store forløb, løfte lave rumhøjder eller sænke høje, afgrænse udflydende situationer til præcise områder osv.

 

Lyset viser vej. Med lyset kan opmærksomheden ledes i den retning, der ønskes, hvilket kan være en god hjælp i forbindelse med at finde rundt i en mere kompleks bygning. Lyset kan fremhæve den ønskede stemning, der ligger til grund for valget af farver, indretning og udsmykning. Lys har stor indflydelse på, om et rum opfattes imødekommende og tiltalende, det stik modsatte eller blot et rum, der er ligegyldigt uden inspiration og som ingen i virkeligheden har lyst til at opholde sig i.