koekken
gangtilmodelokaler
modelokale
Reception
  • Enkel afbalanceret farvepalette
  • Genanvendelse af møbler og kunst
  • Forbedret akustik
  • Ny energi til igangværende proces
  • Ensartet og sammehængende flow i alle fællesarealer

Dronningegården

Kontorhotel

 

Kategori: Erhverv
Asger Bøhnke var som ejer af kontorhotellet Dronningegården kørt fast i en ombygning, da base it blev koblet på processen og gav den ny energi og retning.
Indretning af kontorhotelVi gik sammen fra rum til rum og vitterlig skrev farvekoder og aftaler på væggene. Vi legede os simpelthen gennem det. Et sted flyttede vi et stort maleri fra en mørk gang og ud i receptionen, hvilket slutteligt gav en helt anden oplevelse, når man trådte ind udefra.

I projektperioden rådgav base it om placering af lamper, akustik, farvevalg og genanvendelse af inventar, mens Dronningegården selv stod for at udføre arbejdet.

ReceptionKontorhotellet Dronningegården består af flere sammenhængende bygninger i det indre Odense med to etager og lange gange.

Opgaven lød på med de eksisterende møbler og billeder samt en nøje afstemt farvepalette at skabe sammenhæng og genkendelighed på tværs af de tre bygninger med flere opgange.

Ønsket var et attraktivt og funktionelt miljø i alle fællesarealer for at give lejerne af kontorerne den bedste støtte i hverdagen.

gangMødelokaler fik forbedret lyssætning og akustik, så det blev mærkbart rarere at være i lokalerne. Kantine, reception, gange og toiletter fik en opdatering, der gør det til en balanceret og harmonisk oplevelse at bevæge sig gennem rummene.

Det blev alt ialt til et styrket og mere personligt signal om ordentlighed og styring, som er i balance med Dronningegårdens værdier.

Tilsidst tilførte vi noget af den ny energi fra rummene til brandet Dronningegården ved at ændre på farven i stedets logo.