falles_akut_modtagelse2big
falles_akut_modtagelse1big
falles_akut_modtagelse3big
falles_akut_modtagelse4big
falles_akut_modtagelse5big
falles_akut_modtagelse6big
  • Ventetid i individuelle rammer
  • Intet dagslys – enkelt farvespil
  • Levende udsmykning
  • Projektstyring
  • Fortsættelse af eksisterende procesforløb

Fælles akutmodtagelse

Sydvestjysk sygehus

 

KATEGORI: Sygehuse
Ugeskrift for læger, november 2011 skrev” Vent bedre! Det nye venteareal i skadestuen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg ligner noget, der er hentet fra Bo Bedre”.

Download PFD: Fælles akutmodtagelse

falles_akut_modtagelse3base it havde været inde i processen på et meget tidligt tidspunkt – for så at vende tilbage igen for at fuldføre den. IDEO, München havde opgaven med at forbedre kundens oplevelse af dét at være patient. Omdrejningspunktet var at gå fra ventetid til kvalitetstid.

 

Således havde IDEO anvendt brugerinddragelse dels for at forstå patientens vej gennem behandlingen – dels for at få flere muligheder at arbejde med i forhold til bedre omgivelser. base it blev hentet ind til opgaven hos IDEO for at farve- og lyssætte de fysiske omgivelser og gennemgå venterummet med hensyn til optimale siddepladser, nærvær og privatsfære.

 

Da IDEO havde overdraget rapporten til Sydvestjysk Sygehus fik base it opgaven på ny – nu med at implementere forslaget, tilpasset et nordisk udtryk og ikke mindst også indenfor en aftalt budgetramme.

falles_akut_modtagelse2Idet rummet intet dagslys har, var udfordringen at give en let, lys og imødekommende stemning, så patienten ikke umiddelbart føler, der mangler dagslys og aktivitet. Med farver fra marsken og et saltvandsakvarium var grundlaget skabt.

 

Dernæst blev det meget aflange rum delt op som rum-i-rum, hvilket giver patienten mulighed for at være privat – eller sammen med andre. Endelig er det også værd at nævne, at der blev afskærmet ind til toiletterne – ligesom børnehjørnet blev flyttet til bagerste hjørne i selskab med akvariet.

 

I en pressemeddelelse siger sygehuset, at den nye indretning sætter standarden for fremtidens venteværelser.

 

“Vi er gået fra ventetid til kvalitetstid”
Christian Jørgensen (ledende oversygeplejerske, skadestuen)