drawing1

Vi mødes ofte et par gange og drøfter de forslag, vi udarbejder:

  • En kontekst for projektet – enten som tema eller i kvalitative ord
  • Den overordnede farvepalette og lyssætning
  • Indretning af de forskellige rum
  • Tilpasning af funktioner og flow
  • Tilkøb af nyt inventar, hvor der indhentes tilbud fra jeres møbelleverandører
  • Genanvendelse og evt. opdatering af eksisterende inventar

Fra start til slut

Vi har oplevet, at kunder stikker os nøglen og siger, ”ring til os
når lokalet står færdigt”

 

Forud for dette har der været møder og dialog om ønsket udtryk og stemning, ligesom budgettet helt klart er på plads.

 

Det er langt fra alle, der vil have løst en opgave på denne måde. Typisk ønsker de fleste kunder at være involveret undervejs og deltage i store som små beslutninger, der har betydning for deres trivsel i hverdagen, men hvor vi definitivt tager os af alle de praktiske, planlægning- og koordineringsmæssige detaljer.

 

Processen vil typisk følge det forløb, der er skitseret under Sådan arbejder vi.

baseit8Sparring og rådgivning
Ved opgavens start er der flere spørgsmål, end der er svar. Vi starter op med et indledende interessemøde, hvor alle ønsker, krav og behov som udgangspunktet bliver synliggjort for at afdække opgavens omfang i forhold til budgettet.

 

Hvilken stemning og udtryk? Hvilke værdier og kvaliteter skal vægtes i forhold til patienter, pårørende, personale, ledelse? Hvilke funktioner skal de enkelte rum indeholde? Hvilke krav er der til energi-flowet mellem rum og funktionalitet? Hvor mange personer/afdelinger ønsker I inddraget i processen mht. beslutninger og inspiration? Hvordan ønskes opgaven formidlet til personale/ledelse?

 

Altså rigtig mange spørgsmål som senere skal besvares. Populært sagt udfoldes Jaguar-modellen ud fra tesen om, at det er langt lettere at enten fjerne noget eller at vente med noget – end det er at ændre på noget, der er afsluttet i faste nærmest ubrydelige rammer.

dialog_og_brugerinddragelse3Konkretisering af projekt
Nu skal opgaven konkretiseres og skæres til, så der bliver en god balance mellem ønsker og budget.

 

Dialog og brugerinddragelse
Vi benytter os meget af brugerinddragelse. Det bør vægtes højt af mange grunde. Erfaringen er, at jo mere ejerskab brugerne har på projektet, jo mere værdi får de fysiske rammer for alle efterfølgende og dermed også holdbarhed og påpasselighed med at holde det æstetiske udtryk.

 

Udsmykningen
er en del af helhedsoplevelsen og er derfor tænkt ind helt fra starten i det første oplæg. Den kan have et overordnet tema, der vises gennem inventarvalg eller et bevidst værdibaseret farvevalg. Udfærdigelsen af udsmykningen kan ske gennem vores netværk af designere, grafikere etc. – men kan også være i et samarbejde med en medarbejder, der har de kompetencer, den valgte udsmykning kræver.

prikken_over_i'et3Aflevering og prikken over i-et
Det er ofte de sidste detaljer, der gør, at helhedsoplevelsen bliver komplet, således at der mellem alle rum, gange og kontorer er en sammenhængende linje i farver, inventar, indretning, øvrig interiør og udsmykning.

 

Der er således også tænkt i planter, opslagstavler, billeder, gardiner, wayfinding etc. Med afleveringen følger naturligvis også en samlet rapport for projektet med de relevante fakta, der er besluttet. Afleveringen kan kombineres med et foredrag for personale/udvalgt gruppe for at øge kendskabet til begrundelsen for de forskellige valg i farver, udtryk og stemning.

 

Sidste del af enhver proces er evaluering, fordi det gælder om at fastholde og vedligeholde det udtryk, der er skabt. Processen afsluttes med guidelines til at holde fast.