TegningTypiske problemstillinger kan være:

  • Opnåelse af optimale arbejdspladsplaceringer
  • Bedst mulig indretning og placering af venterum
  • Det mest hensigtsmæssige flow mellem kontorer, venterum og sengestuer
  • Eller hvordan føres bedst mulig den eksisterende farvepalette med til de nye rum på den bedst mulige måde

Kom godt i gang

Vi hjælper jer på vej

 

Når et renoveringsprojekt eller helt nyt projekt skal realiseres, er det i den første opstartsfase, der er mange interessenter og mange problemstillinger at tage hensyn til.

Når det store overblik er på plads, er processen tydeligere, og man er allerede godt gennem mange beslutninger og tidskrævende overvejelser. Det er at være kommet godt i gang! Erfaring har vist, at det i den fase er en fordel med kompetent ekstern sparring til at være med i fælles gennemgang af projektet og derved få løst op for de største knuder.

Herefter kan vælges selv at arbejde videre med projektet på egen hånd – og skulle der opstå behov for yderligere sparring eller rådgivning, kan den eksterne rådgiver igen sættes i spil.