• Overordnet strategi for bedre rum
  • Nøglefærdigt børnerum
  • Farvetyngde af hensyn til brugerne
  • Lyset skaber rum i rum
  • Større tydelighed og genkendelighed

Krisecenter Svendebjerggård

Frelsens Hær, Hvidovre

 

KATEGORI: Institutioner
Svendebjerggård er et midlertidigt botilbud for kvinder, mænd og par, med og uden børn, som har akut behov for ophold. Børnerummet stod foran en gennemgribende renovering, hvor base it fik opgaven ”Fra start-til-slut”.
Download PFD: Krisecentret Svendebjerggaard
krisecenteret_svendebjerggaard3Børnerummet skulle indeholde aktiviteter til børn helt fra de mindste til omkring 12-års alderen. For at kunne løse dette bedst muligt blev rummet inddelt som mindre rum i rummet, udført dels gennem mindre afskærmninger men især med belysningen som den styrende faktor.

 

Ved at give de forskellige aktiviteter en fokuseret belysning opdeler rummet sig ubevidst, så der – uden afskærmninger – bliver skabt gode men mindre rum i rummet.

krisecenteret_svendebjerggaard4Svendebjerggård lagde vægt på i deres krav og ønsker for rummets udtryk, at det skulle udstråle en fundamental ro, indgyde stor tillid, vise imødekommenhed og give lyst til leg og fordybelse. Med det som udgangspunkt blev farvepaletten valgt med en vis tyngde, ligesom rummet blev indrettet med tydelighed og genkendelighed, så barnet straks inspireres og får lyst til at gå i gang med en aktivitet.

 

Rummet og hele indretningen bliver således en vigtig pædagogisk medspiller.

krisecenteret_svendebjerggaard2Børnerummet har efterfølgende givet anledning til, at Svendebjerggård og base it har udviklet en ”strategi for bedre rum”, således at der opnås ”en rød tråd” igennem hele centeret med farver, indretning, lys mv., dette i takt med at der renoveres flere rum, kontorer, opholdsrum og gangarealer.

 

Altså en samlet overordnet strategi, som gør det væsentligt mindre ressourcekrævende både økonomisk og tidsmæssigt efterfølgende at sætte ombygnings- eller renoveringsprojekter i gang.