291013 BaseIt-OAB 2846
291013 BaseIt-OAB 2823
291013 BaseIt-OAB 2882
291013 BaseIt-OAB 2850
  • Varieret og inspirerende lyssætning
  • Energibesparende lys
  • Fremhævelse af husets naturlige rammer gennem farver
  • Design af gangtæppe
  • Ruminddeling og møbler var givet på forhånd

Odense Andelsboligforening

Andelsselskab

 

Kategori: Erhverv
OAB, Odense Andelsboligforening, var langt inde i planlægningen af en totalrenovering af sin administrationsbygning, da base it blev koblet på ombygningen for at rådgive om lyssætning og godt arbejdslys.

Målet var et både harmonisk og varieret lys, der tillige belaster miljøet så lidt som muligt.

civic - tidligere odense andelsboligforeningSom grøn organisation var det vigtigt for boligforeningen, at projektet blev gennemført i samklang med organisationens vision om, at byggeri og drift af boligerne sker med mindst mulig belastning af miljøet. I årenes løb har boligorganisationen taget forskellige initiativer indenfor byøkologi f.eks. giftfri drift, økologisk byggeri og grønne regnskaber.

Indretningsplanen med nye rum og vægge lå fast, så valg af lys og placering af lamperne blev udført med hovedfokus på et varieret og naturligt lys for at understøtte medarbejdernes arbejdsprocesser og øge trivslen.

Kontor OABUndervejs blev opgaven udvidet med farvesætning, der understøttede boligforeningens ønske om tryghed, trivsel og ro, så alle oplever sig velkomne og velsete i den tre etager store ejendom. Farvepaletten blev skabt med øje for materialernes naturlige robusthed, så mursten, granit og beton blev bestemmende for farverne i alle rum. Derved skabtes en bygning, der hviler i sig selv, hvor de grønne værdier træder frem og underbygger husets arkitektoniske fremtoning. Valg af sorte og hvide møbler var taget på forhånd. Som udgangspunkt for farvelægningen designede base it derfor et gangtæppe, der gav liv og bevægelse og kædede alle rum sammen til en harmonisk helhed.