paediantrisk_og_obstetrisk_afdeling
padaiatrisk_og_obstetrisk_afdeling2big
padaiatrisk_og_obstetrisk_afdeling5big
padaiatrisk_og_obstetrisk_afdeling_big
padaiatrisk_og_obstetrisk_afdeling3big
padaiatrisk_og_obstetrisk_afdeling1
  • Tematiseret udsmykning
  • Omfattende brugerinddragelse
  • Koordinering mellem interessenter
  • Finish gennemført til mindste detalje
  • Udarbejdelse af designmanual

Pædiatrisk & Obstetrisk afdeling

Kolding sygehus

 

KATEGORI: Sygehuse
Renoveringen og nybygningen af Mor/Barn afdelingen på Kolding Sygehus udviklede sig til at være en både kreativ og konstruktiv proces. Forløbet strakte sig fra 2010 til en afsluttende flot og festlig reception i marts 2012, hvor HKH Kronprinsesse Mary indviede afdelingen.

Da vi kom ind i projektet lå der på baggrund af omfattende brugerinddragelse en beslutning om, at temaet for al udsmykning og indretning i det omfang, det kunne lade sig gøre, skulle være ”SKOVEN”; dels fordi især børnene pegede på dette tema, og dels fordi Marienlundskoven er nærmeste nabo.

Download PFD: Pædiatrisk & Obstetrisk afdeling

padaiatrisk_og_obstetrisk_afdeling3

Inspiration i skoven
I skoven kan vi hente et væld af foranderlige farver alt efter vejrforhold og årstid. Lige fra det spæde friske og spirende forår, den fyldige humørfyldte sommer, det varme og eftertænksomme efterår til den kølige, mørke og fordybende vinter. Essensen af alt dette er, at den stemning, du føler og mærker, når du færdes i skoven – er den stemning, vi skulle sætte gennem farver og udsmykning på hele afdelingen. Målrettet børnene, hvor de er – og de voksne, hvor de nu oftest er. Det er i skoven, vi møder det paradoks at kunne mærke friheden samtidig med nærvær.

padaiatrisk_og_obstetrisk_afdeling2Med farver skabes der stemninger
Dét at skabe en stemning betyder, at der opstår en ny ekstra ressource ud over den personlige pleje og omsorg.

Udover den egentlige farvesætning i udsmykning, inventar, senge, kaffe- og kølediske o.l. havde vi under hele processen det overordnede blik på, hvordan det eksisterende inventar kunne tilpasses på en harmonisk måde. Samtidig var vi afdelingens forlængede arm, når der skulle købes ind af nye produkter, der havde indflydelse på den harmoniske balance. Det betød, da afdelingen stod færdig, var der tænkt finish ned til mindste detalje.

padaiatrisk_og_obstetrisk_afdeling4Igennem hele processen er der blevet oparbejdet en manual, hvori hver ny beslutning er beskrevet – dvs. da afdelingen stod færdig, var designmanualen også færdig med farvekoder, inventarvalg, wayfinding og øvrige produkter. En ikke uvæsentlig detalje, fordi der derved blev sat faste rammer for, hvordan de fremover indretter og tilpasser det hele, så det flotte æstetiske udtryk kan bevares.