TegningI vil opleve at komme helt i mål, når eksempelvis følgende er en del af jeres finish:

  • Opslagstavler til personale, pårørende (de bedste placeringer og farver)
  • De rette planter til at understøtte stemningen og placeret naturligt og æstetisk i miljøet
  • Unødvendigt ophæng sorteres væk

Prikken over i-et

En vigtig del af helheden

 

Det er ofte den lille detalje og de sidste småjusteringer, der forsvinder i en presset tidsplan, eller det kan være kompetencer, der bare ikke lige er til rådighed nu. Prikken over i-et gør, at helheden opleves harmonisk og i balance. Der kommer styr og retning på de løse genstande.
prikken_over_i'et2Opgaven med at færdiggøre og tilpasse udføres naturligvis ud fra det givne budget. Det giver oplevelsen af at komme helt i mål.

 

Finishen er ofte overset. Ethvert projekt bør først have tjek-tegnet, når finishen er med. Det betyder meget for helhedsoplevelsen. Og en årlig gennemgang, hvor der tilpasses og justeres op og ned i forhold til funktionalitet, udtryk og æstetik er yderst værdifuldt for den daglige lyst, energi og engagement til at værne om de gode rammer.