rosinante_og_cobig2
rosinante_og_cobig3
rosinante_og_cobig1
rosinante_og_co
rosinante_og_co3big
rosinante_og_co4big
  • Implementering af værdier gennem farver, lys, indretning og inventar
  • Genanvendelse af inventar – budgettet rækker længere
  • Fremhævelse af æstetiske rammer med lys
  • Flow og energi rummene imellem
  • Gennemgående enkelhed

Rosinante og Co

Forlag under Gyldendal

 

KATEGORI: Erhverv
Rosinante & Co er et bogforlag i Gyldendal koncernen med adresse i København. De manglede plads og havde derfor lejet et større areal på Kultorvet. Disse lokaler skulle indeholde kontorpladser men i høj grad også være deres fælles opholdsrum til diverse mødeaktiviteter og frokost samt danne rammen for de mange receptioner, der holdes ved bogudgivelser.

Download PFD: Rosinante & Co

rosinante_og_co1 Direktør Tine Smedegaard Andersen var fra starten meget bevidst om lysets effekt, farvernes påvirkning, energi og flow. Vi fik opgaven at indrette rummene – en ”fra start til slut” proces med brugerinddragelsen som en væsentlig faktor.

 

Budgetrammen lå klar fra start og var således med i hele processen – mange forslag og valg blev taget i forhold til denne.

rosinante1En meget væsentlig faktor til at få budgettet til at række længere var genanvendelse af Rosinantes eksisterende inventar. Eksempelvis blev reoler hentet frem fra lageret og genanvendt samlet, hvor de nu har givet et rum med plads til fordybelse – en biblioteksstemning.

 

Derudover havde Rosinante en del 7’er stole, som blev frisket op med en farve, der passede ind til deres værdier og den stemning, vi målrettet gik efter. Et andet element var Tivoli stolen, som ved at blive placeret i de rette rum, livede op og understøttede rummets stemning med dynamik og inspiration.

rosinante_og_co5Væsentlig for helhedsudtrykket er, at deres værdier er dybt implementeret i indretningen. Gennem farvevalg og lyssætning, indretning og inventar, hvor der er tænkt personligt nærvær og engagement, blandet med sikker professionalisme, nytænkning, mod og venlighed, ligesom rummene afspejler en stærk følelse af centrum.