Vores grundlæggende værdier er symboliseret i vores logo.

 

Det første symbol, huset, illustrerer, at fundamentet skal være i orden.

 

Det andet symbol, hjertet, er omsorgen og nærværet som omdrejningspunktet.

 

Og det sidste symbol, træet, står for vækst, udvikling og inspiration.

Vores værdier

Hvem er vi?

 

Når fundamentet er i orden, og hjertet er med, er det så meget lettere at få ting til at vokse, udvikle sig og blive til gensidig inspiration for alle parter. Navnet base it® oversættes til ”vær funderet!”. Det er vores udgangspunkt, hvorfra alting begynder.

 

Både for os selv og når vi involverer os i en opgave, er der imidlertid yderligere nogle værdier, der er meget væsentlige hos os.

baseit8Vi lægger stor vægt på at være nærværende og drage omsorg for vores kunder og os selv. Det at være til stede i mødet og i dialogen er væsentlig for at kunne give den rigtige sparring og efterfølgende den rigtige rådgivning. Vores erfaring er, at det giver langt det bedste resultat.

 

I det tætte samarbejde, vi har med vores kunder, vægtes indsigt og viden for at kunne udføre opgaven. Det er derfor særlig vigtigt at have et højt etisk og moralsk kodeks. Vi respekterer kunden og glæder os hver gang, når en kunde vender tilbage og efterspørger mere.

 

Det kræver også en ordentlighed at overholde de indgåede aftaler, hvorfor vi sætter en ære i at overholde de tidsmæssige og budgetmæssige rammer.